Ubity blog

online

Posted by admin on Sierpień - 22 - 2020 | Możliwość komentowania Studnia głębinowa Szczecin została wyłączona

Wiercenie studni Gorzów

Studnie mogą być różne, zależnie od wymogów gruntowo- wodnych na danym terenie. W wypadku domów jednorodzinnych studnie z wodą pitną będą mały odpowiednio rzeczową wydajność, a na obszarze nieruchomości już inną. Do studni z ujęciem wody pitnej, np. tuż przy domkach letniskowych instaluje się rurę osłonową, a w nią rurę filtracyjną. Tego typu studnie powinny posiadać dobrą głębokość, by rury osłonowe i filtracyjne znalazły się w powłoce wodonośnej. Dno studni jest zaślepione, a w jej głębi montowane są pompy głębinowe. Studnie głębinowe z zamontowaną pompą są sfinalizowane obudową z okręgów betonowych lub ewentualnie z tworzywa sztucznego – sprawdź studnie głębinowe poznań. W tej obudowie znajduje się zwieńczenie rury osłonowej, element pompy z przyłączem wodociągowym i zawory służące do kończenia przepływu wody w rurociągu i zasilania pompy. Studnie głębinowe z woda pitną musza posiadać zamontowane takie urządzenia jak pompy głębinowe do zapewnienia słusznego ciśnienia w instalacji domowej oraz poboru odpowiedniej ilości wody.

Comments are closed.